Obavijest o provođenju e-upisa za pedagošku godinu 2023/2024.

U periodu od  11. svibnja 2023. do 19. svibnja 2023. godine (do 12 sati kada se aplikacija automatski zatvara) provoditi će se online e-Upisi u  Dječji vrtić Cvrčak Beli Manastir. Portalu e-Upisi možete pristupiti  ovdje, odnosno putem sustava e-Građani.

Roditelji trebaju imati pristup sustavu e-Građani, na koji se mogu prijaviti korištenjem bilo koje od 27 različitih vjerodajnica (lista svih prihvaćenih vjerodajnica).

Prije upisa Vas molimo da provjerite podatke koji su od značaja za upis (ispravni podaci o djetetu i obitelji.)Kriteriji za upis djeteta bit će vidljivi u aplikaciji za upise.
Roditelji su dužni označiti koje kriterije zadovoljavaju te priložiti potrebnu dokumentaciju.

Roditelj u aplikaciji e-Upisi ne mora ispunjavati poglavlje „Inicijalni upitnik“, o ispunjavanju inicijalnog upitnika i provođenju inicijalnog razgovora biti će naknadno obaviješteni roditelji primljene djece.

U periodu od 15. svibnja do 19. svibnja isključivo roditelji koji nemaju pristup sustavu e-Građani, svu potrebnu dokumentaciju donose u vrtić gdje potpisuju suglasnost da vrtić ima pravo elektronički obrađivati podatke njihova djeteta. Dokumentaciju potrebnu za upis djeteta u vrtić možete donositi u navedenom periodu u vremenu od 9:00 do 14:00h.

Potrebna dokumentacija:

 1. Preslika Izvoda iz matične knjige rođenih ili Rodni list (bez obzira na datum izdavanja isprave)
 2. Preslika osobnih iskaznica roditelja
 3. Izjava o članovima zajedničkog kućanstva /pdf/
 4. Dokaza o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu i utvrđivanju visine roditeljskog udjela u cijeni programa :
  -preslika Rješenja da je roditelj djeteta invalid domovinskog rata s utvrđenim invaliditetom od 40-100%
  -preslika Rješenja Centra za socijalnu skrb o smještaju djeteta u udomiteljskoj obitelji
  -preslika Izvoda iz matične knjige rođenih ili Rodnog lista za djecu koja su istovremeno upisana u vrtić
  -dokaz o samohranosti roditelja ( smrtni list za preminulog roditelja, Rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta – kada je roditelj lišen poslovne sposobnosti, kada mu je oduzeto pravo na roditeljsku skrb, kada je na dugotrajnom liječenju, ili na dugotrajnom uzdržavanju kazne )
  -preslika medicinske dokumentacije djeteta koja potvrđuje teškoće u razvoju djeteta (rješenje prvostupanjskog tijela vještačenja)
  – preslika rješenja o primanju dječjeg doplatka
 1. Presliku knjižice procijepljenosti
 2. Potvrda poslodavca o radnom statusu roditelja

 

Za sva dodatna pitanja vezana uz upise u novu pedagošku godinu možete nazvati broj 031/701-318 (svaki dan od 8:30 do 14:30h) ili se obratiti na e-mail adresu: pedagog.dvcbm@gmail.com (upiti vezani za upise šalju se isključivo na ovu e-mail adresu).