UPRAVA VRTIĆA:

 

Ivana Radmanić, ravnateljica

Monika Čeh, računovodstvena referentica

Gordana Torjanac, administrativna referentica

 

STRUČNE SURADNICE:

 

Monika Denša, pedagoginja

Kristina Kaucki, zdravstvena voditeljica

 

ODGOJITELJICE:

Slađana Andrašek

Karolina Balatinac

Štefica Burazer

Dolores Čutoraš

Kornelija Frank

Ivona Ilić

Melita Kovačević

Renata Kočiš

Irena Kompanović

Marina Mamuzić

Manuela Mijatović (zamjena za Marinu Semialjac)

Branislava Mrđa (zamjena za Martinu Frank)

Mihaela Nađ (zamjena za Marijanu Majstorović)

Kristina Novak

Tijana Putnik

Sanela Ratkajec

Manuela Traic

Vlatka Živaković

Vesna Živaković

 

DJELATNICE ZA NJEGU SKRB I PRATNJU:

 

Matilda Borovečki Čeliković

Leonarda Herc

Željka Knežević

Jovana Rauški

Spomenka Zgorelec

 

POMOĆNO TEHNIČKI DJELATNICI:

 

Slavica Čeh, glavna kuharica

Jasminka Nemet, pomoćna kuharica

Vera Salai, pomoćna kuharica – spremačica

Sanja Kovačić, pomoćna kuharica – spremačica

Roberta Prpić, pomoćna kuharica – pralja

Nelija Tota, spremačica

Biljana Nikolić, spremačica (zamjena za Anu Đurkin)

Ivana Ćosić, spremačica

Sanja Cerovečki, spremačica

Dražen Peter, domar-ekonom