UPRAVA VRTIĆA:

 

Ivana Radmanić, ravnateljica

Monika Čeh, računovodstvena referentica

Gordana Torjanac, administrativna referentica

 

STRUČNE SURADNICE:

 

Monika Denša, pedagoginja

Kristina Kaucki, zdravstvena voditeljica

 

ODGOJITELJICE:

Slađana Andrašek

Karolina Balatinac

Štefica Burazer

Martina Čakarević

Dolores Čutoraš

Kornelija Frank

Martina Frank

Ivona Ilić

Melita Kovačević

Renata Kočiš

Irena Kompanović

Marina Mamuzić

Branislava Mrđa (zamjena za Marinu Semialjac)

Kristina Novak

Tijana Putnik

Sanela Ratkajec

Manuela Traic

Vlatka Živaković

Vesna Živaković

Marijana Majstorović

 

RADNICE ZA NJEGU SKRB I PRATNJU:

 

Nives Mustak

Leonarda Herc

Ivana Ćosić

Sanja Cerovečki

Spomenka Zgorelec

 

POMOĆNO TEHNIČKI DJELATNICI:

 

Slavica Čeh, glavna kuharica

Jasminka Nemet, pomoćna kuharica

Vera Salai, pomoćna kuharica – spremačica

Sanja Kovačić, pomoćna kuharica – spremačica

Roberta Prpić, pomoćna kuharica – pralja

Nelija Tota, spremačica

Ana Đurkin, spremačica

Ivana Ćosić, spremačica

Sanja Cerovečki, spremačica

Dražen Peter, domar – ekonom