Javni poziv za redovni upisni rok u svibnju

U periodu od  09. svibnja 2024. do 17. svibnja 2024. godine (do 12 sati kada se aplikacija automatski zatvara) provodit će se online e-Upisi u  Dječji vrtić Cvrčak Beli Manastir. Portalu e-Upisi možete pristupiti  ovdje, odnosno putem sustava e-Građani.

Roditelji trebaju imati pristup sustavu e-Građani, na koji se mogu prijaviti korištenjem bilo koje od 27 različitih vjerodajnica (lista svih prihvaćenih vjerodajnica).

Prije upisa Vas molimo da provjerite podatke koji su od značaja za upis (ispravni podaci o djetetu i obitelji). Kriteriji za upis djeteta bit će vidljivi u aplikaciji za upise.
Roditelji su dužni označiti koje kriterije zadovoljavaju te priložiti potrebnu dokumentaciju (označeni kriteriji bez priložene dokumentacije neće biti važeći). Dokumentaciju prilažete direktno u aplikaciji za upise.

Roditelj u aplikaciji e-Upisi ne ispunjava poglavlje „Inicijalni upitnik“, o ispunjavanju inicijalnog upitnika i provođenju inicijalnog razgovora bit će naknadno obaviješteni roditelji primljene djece.

U periodu od 10. svibnja do 17. svibnja isključivo roditelji koji nemaju pristup sustavu e-Građani, svu potrebnu dokumentaciju donose u vrtić (na adresu: V. Nazora 34a, Beli Manastir) gdje potpisuju suglasnost da vrtić ima pravo elektronički obrađivati podatke njihova djeteta. Dokumentaciju potrebnu za upis djeteta u vrtić možete donositi u navedenom periodu u vremenu od 9:00 do 14:00h.

Potrebna dokumentacija:

  1. Preslika Izvoda iz matične knjige rođenih ili Rodni list djeteta (bez obzira na datum izdavanja isprave)
  2. Preslike osobnih iskaznica roditelja
  3. Izjava o članovima zajedničkog kućanstva /pdf/
  4. Presliku knjižice procijepljenosti djeteta ili kalendar cijepljenja
  5. Dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu i utvrđivanju visine roditeljskog udjela u cijeni programa:

 

 

Red prvenstva Potrebna dokumentacija
Djeca oba zaposlena roditelja

 

Potvrda poslodavca o zaposlenosti ne starija od dana objave Javnog poziva za upis
Djeca samohranih roditelja Preslika rodnog lista djeteta

Smrtni list ili izvadak iz matice umrlih za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili drugo uvjerenje nadležnog tijela kojim se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete

Djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata Rješenje nadležnog tijela o statusu invalida Domovinskog rata
Djeca iz jednoroditeljskih obitelji Izvadak iz matice rođenih roditelja i presuda o razvodu braka ili odluka suda o povjeri djeteta na stanovanje ili izvješće o provedenom postupku obveznog savjetovanja pri Zavodu za socijalni rad ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu
Djeca s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima Nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom ili Rješenje Zavoda za socijalni rad o postojanju teškoća u razvoju djeteta ili Potvrdu izabranog pedijatra
Djeca iz obitelji s troje ili više malodobne djece Izvod iz matice rođenih ili rodni list za djecu mlađu od 18 godina
Djeca osoba s invaliditetom upisani u Registar osoba s invaliditetom Izvadak iz Registra osoba s invaliditetom
Djeca iz udomiteljskih obitelji Rješenje Zavoda za socijalni rad
Djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu ili djeca roditelja korisnika zajamčene minimalne naknade Rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Rješenje Zavoda za socijalni rad
Djeca iz obitelji s oba roditelja, jedan je zaposlen, a drugi nezaposlen Potvrda poslodavca o zaposlenosti i Potvrda o radnopravnom statusu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (za roditelja koji nije zaposlen) ne starije od dana objave Javnog poziva za upis
Dijete čiji je brat/sestra već upisan u traženu ustanovu Preslika ugovora za već upisano dijete u traženu ustanovu
Djeca koja imaju pisanu preporuku stručnjaka (psiholog, logoped, edukacijski rehabilitator) za uključivanje u vrtić Pisana preporuka, nalaz određenog navedenog stručnjaka
Djeca koja su prijavljena u sustav e-Upisi, a nisu upisana na prethodnom upisnom  roku Fotografija prijave s portala e-Upisi ili drugi dokaz o podnesenoj prijavi
Djeca zaposlenika Dječjeg vrtića Cvrčak Beli Manastir Potvrda poslodavca o zaposlenju
Djeca hrvatskih branitelja Potvrda o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

 

Za sva dodatna pitanja vezana uz upise u novu pedagošku godinu možete nazvati broj 031/701-318 (svaki dan od 8:30 do 14:30h) ili se obratiti na e-mail adresu: pedagoginja@dvcbm.hr (upiti vezani za upise šalju se isključivo na ovu e-mail adresu).