Lista primljenje djece na naknadnom upisnom roku u rujnu

LISTA PRIMLJENE DJECE NA NAKNADNOM UPISNOM ROKU U RUJNU

 

JASLIČKA SKUPINA – BELI MANASTIR

REDNI BROJ  

IME I PREZIME DJETETA

 

DATUM ROĐENJA

1. L.J. 27.10.2021.
2. M.H. 21.09.2022.
3. L.Š. 02.09.2021.
4.        S.S. 19.02.2022.

 

JASLIČKA SKUPINA – ŠEĆERANA

REDNI BROJ  

IME I PREZIME DJETETA

 

DATUM ROĐENJA

1. I.M. 03.08.2021.
2. L.D.P. 10.02.2022.
3. E.H. 07.06.2022.
4.        A.R. 11.03.2022.

 

VRTIĆKA SKUPINA ŠEĆERANA

REDNI BROJ  

IME I PREZIME DJETETA

 

DATUM ROĐENJA

1. R.Đ. 29. 08. 2016.
2. J.V. 09. 09. 2019.
3. L.K. 09. 07. 2020.
4.        T.R. 28. 09. 2020.
5.        M.Č.S. 17. 12. 2019.
6.        L.K. 31. 05. 2021.
7.        I.D. 07. 04. 2020.
8.        F.M. 01. 06. 2021.
9.        J.P. 13. 07. 2017.
10.    Š.B. 13. 12. 2019.

 

VRTIĆKA SKUPINA BRANJIN VRH

REDNI BROJ  

IME I PREZIME DJETETA

 

DATUM ROĐENJA

1. N.K. 27.02.2021.