Informativno predavanje

INTEGRATIVNI CENTAR ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Program podrške

 

Pedagoška godina 2023./2024. biti će posebna po jednom novom projektu i partnerstvu koje je naš Osnivač ugovorio s Dječjim kreativnim centrom Dokkica.

Riječ je o projektu naziva Razvoj inovativnih socijalnih usluga – Integrativni centar za savjetovanje i podršku.  Projekt je namijenjen organiziranju i provedbi terapijskih usluga za djecu s teškoćama u razvoju i njihove roditelje. U sklopu projekta provodit će se individualne terapije za djecu s teškoćama u razvoju u senzornoj sobi u područnom vrtiću Branjin Vrh.

Opći cilj programa je povećanje dostupnosti inovativnih izvaninstitucionalnih socijalnih usluga za djecu s teškoćama u razvoju i pružanje psihosocijalne pomoći roditeljima. Neki od posebnih ciljeva koji proizlaze iz programa ovog projekta su:

  • Osiguranje dostupnosti i pravovremenosti rane razvojne podrške i stručne pomoći djeci s teškoćama u razvoju
  • Smanjenje socijalne isključenosti kroz poticanje socijalnih vještina djece s teškoćama u razvoju potrebnih za aktivno uključivanje u zajednicu
  • Pružanje podrške procesu deinstitucionalizacije i podizanje svijesti javnosti o pružanju podrške djeci s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima

 

 

Sve zainteresirane roditelje pozivamo na informativno predavanje na kojem će nam predstavnice Dječjeg kreativnog centra Dokkica predstaviti projekt.

Preuzmi /pdf/