Nova pedagoška godina

Nova pedagoška godina započinje u petak 01.09.2023.

 

Kako bismo se upoznali sa novom pedagoškom godinom pozivamo sve roditelje na roditeljski sastanak koji će se održati ovisno o vrtiću koji dijete pohađa prema sljedećem rasporedu:

 

Matični vrtić Beli Manastir: 29. kolovoza (utorak) u 17:00h

 

Područni vrtić Šećerana: 30. kolovoza (srijeda) u 17:00h

 

Područni vrtić Branjin Vrh: 31. kolovoza (četvrtak) u 17:00h