Naše aktivnosti

12.03.2021.

"Šuma zimi" - skupina Žabice

Nekoliko polaznika naše skupine često u svojim realnim i zamišljenim pripovijedanjima govori o vukovima, srnama, lisicama. S ushićenjem se priča o “susretima” s tim životinjama. Taj smo interes djece iskoristili za podrobnije upoznavanje šumskih stanovnika, ali i sam izgled i način života u šumi tijekom zime. Čitali smo o tome iz slikovnica i enciklopedija. Osmislili smo u prostoru garderobe Centar šume, koji smo postupno popunjavali izrađenim stablima, šumskim životinjama, rastresitim materijalima (umjetni snijeg, piljevina), te neoblikovanim materijalima: ploškama drveta, kartonskim rolama, vatom, grančicama. U njemu su djeca mogla stvarati svoju šumu, igrati se šumskim životinjama ili manipulirati rastresitim materijalima. I u drugim centrima naše sobe djeci su ponuđene na temu šume i šumskih stanovnika različite slagalice, društvene igre, skupne igre, pjesme i stihovi, likovne i manipulativne aktivnosti. Zajednički smo izradili i Našu slikovnicu šumskih životinja, za koju su djeca izrezivala sličice, ali i pisala nazive životinja. Tijekom i nakon ovih naših šumskih pustolovina proširila su se dječja promišljanja o temi. Djeca sama zaključuju :

  1. “Drvo spava kad je zima da se ne smrzne”,
  2. “U šumi živi i fazan i kuna i divlja mačka i ris”,
  3. “Jeleni riču i bore se rogovima”,
  4. “Ima jelen obični i jelen lopatar”,
  5. “Sova po danu spava, a kad je noć lovi miševe”,
  6. “Ptica pravi gnijezdo od grančica”,
  7. “Djetlić kljuca one male crviće iz drveta”…

Razmišljanja o ovoj temi iskoristili smo i na ovogodišnjem maskenbalu, kada smo se maskirali u jelene.